Ulaganje u materijalnu imovinu

 • priprema zemljišta, krčenje zemljišta
 • trošak gradnje, rekonstrukcije zgrada, poslovnih prostorija, uređenje parcele
 • komunalni doprinos, cijena priključka na vodovod i odvodnju i energetskih priključaka
 • trošak održavanja/preuređenja, modernizacije zgrada, poslovnih prostorija i dr.
 • trošak energetskog certifikata i uporabne dozvole
 • nabava novih strojeva opreme, alata, radnih vozila i strojeva ( i s njima povezani troškovi aktiviranja, transporta, montaže i stavljanja u pogon)
 • troškovi montaže opreme i strojeva ako su sastavni dio nabave opreme
 • nabava mjernih uređaja povezanih s projektom
 • troškovi informatičko-komunik. i audio/video rješenja (hardver)

 

Ulaganje u nematerijalnu imovinu

 • nabava patenata, autorskih prava, znanja i dr.oblika intelektualnog vlasništva
 • troškovi informatičko-komunik. i audio/video rješenja (softver)

 

Unapređenje i inoviranje organizacije poslovanja MSP-ova

 • troškovi plaća osoblja na provedbi projekta
 • neizravni troškovi -  fiksno 15% od prihvatljivih izravnih troškova osoblja
 • troškovi znanja, patenata, (licenci ?)
 • troškovi amortizacije instrumenata i opreme

 

Savjetodavne usluge koje pružaju vanjski konzultanti

 • usluge upravljanja projektom
 • usluge stručnog nadzora građenja
 • usluge izrade izvedbenog projekta gradnje
 • usluge izrade dokumentacije za nabavu
 • usluge pripreme, uvođenja i certificiranja sustava upravljanja
 • usluge revizije za verifikaciju troškova projekta - max 75.000,00kn

 

Usavršavanje

 • troškovi predavača
 • troškovi povezani s predavačima i polaznicima(putni troškovi , materijal,amortizacija alata i opreme za usavršavanje)
 • smještaj za polaznike koji su radnici s invaliditetom
 • troškovi kotizacije za polaznike usavršavanja

 

Priprema dokumentacije projektnog prijedloga

 

Promidžba i vidljivost

 

Grijanje i hlađenje

 • implementacija energ.učin.sustava grijanja i hlađenja(postrojenja, uređaji i dijelovi  za impl.sustava za proizvodnju energije za grijanje i hlađenje)