Industrija 4.0

Industrija 4.0 odnosi se na novu fazu industrijske revolucije koja se usredotočuje na međusobnu povezanost, automatizaciju, strojno učenje i podatke u stvarnom vremenu. Industrija 4.0, koja se ponekad naziva i IIoT ili pametna proizvodnja, povezuje fizičku proizvodnju i operacije sa pametnom digitalnom tehnologijom, strojnim učenjem i velikim podacima (big-data) kako bi stvorila cjelovitiji i bolje povezan ekosustav za tvrtke koje su usredotočene na proizvodnju i upravljanje lancem opskrbe. Iako se svaka tvrtka i organizacija koje danas posluju razlikuju, svi se suočavaju s zajedničkim izazovom - potrebom za povezanosti i pristupom uvidima u stvarnom vremenu kroz procese, partnere, proizvode i ljude.Četvrta industrijska revolucija

Razvoj industrije od 1.0 do 4.0

Postoje četiri različite industrijske revolucije sa kojim se svijet susretao ili se susreće.

Prva industrijska revolucija

Prva industrijska revolucija odvijala se između kasnih 1700-ih i ranih 1800-ih. Tijekom tog razdoblja, proizvodnja se razvila iz fokusiranja na manualni rad koji su obavljali ljudi i uz pomoć radnih životinja, u optimiziraniji oblik rada koji su ljudi obavljali upotrebom strojeva na vodeni i parni pogon i drugih vrsta alatnih strojeva.

Druga industrijska revolucija

Početkom 20. stoljeća svijet je ušao u drugu industrijsku revoluciju uvođenjem čelika i upotrebom električne energije u tvornicama. Uvođenje električne energije omogućilo je proizvođačima povećanje učinkovitosti i pomoglo da tvornički strojevi postanu mobilniji. Tijekom ove faze uvedeni su koncepti masovne proizvodnje poput proizvodne trake kao načina za povećanje produktivnosti.

Treća industrijska revolucija

Počevši od kasnih 1950-ih, treća industrijska revolucija polako se počela razvijati, jer su proizvođači počeli ugrađivati ​​više elektroničke, i na kraju računalne tehnologije u svoje tvornice. U tom su razdoblju proizvođači počeli doživljavati pomak koji je stavljao manje naglaska na analognu i mehaničku tehnologiju, a više na digitalnu tehnologiju i softver za automatizaciju.

Četvrta industrijska revolucija ili Industrija 4.0

U posljednjih nekoliko desetljeća pojavila se četvrta industrijska revolucija, poznata kao Industrija 4.0. Industrija 4.0 naglasak stavlja na digitalnu tehnologiju iz posljednjih desetljeća na sasvim novu razinu uz pomoć međusobne povezanosti putem Interneta stvari (IoT), pristupa podacima u stvarnom vremenu i uvođenja cyber-fizičkih sustava. Industrija 4.0 nudi sveobuhvatniji, međusobno povezani i cjeloviti pristup proizvodnji. Povezuje fizičko s digitalnim i omogućuje bolju suradnju i pristup odjelima, partnerima, dobavljačima, proizvodima i ljudima. Industrija 4.0 omogućuje vlasnicima tvrtki da bolje kontroliraju i razumiju svaki aspekt svog rada, a omogućuje im i trenutne podatke kako bi povećali produktivnost, poboljšali procese i potaknuli rast.

Osnovni IIoT koncepti i pojmovnik

IIoT - Industrijski internet stvari

Postoje stotine koncepata i pojmova koji se odnose na IIoT i Industriju 4.0, ali ovdje je 12 temeljnih riječi i fraza koje morate znati prije nego što odlučite želite li ulagati u rješenja 4.0 za svoje poslovanje:

IoT: IoT je kratica od Internet of Things, koncept koji se odnosi na veze između fizičkih objekata poput senzora ili strojeva i interneta.

IIoT: IIoT označava Industrijski Internet stvari, koncept koji se odnosi na veze između ljudi, podataka i strojeva u odnosu na proizvodnju.

Veliki podaci (eng. „big data“): Veliki podaci odnose se na velike skupove strukturiranih ili nestrukturiranih podataka koji se mogu kompilirati, pohraniti, organizirati i analizirati kako bi se otkrili obrasci, trendovi, asocijacije i mogućnosti.

Umjetna inteligencija (AI): Umjetna inteligencija je koncept koji se odnosi na sposobnost računala da izvršava zadatke i donosi odluke koje su u povijesti trebale neku razinu ljudske inteligencije.

M2M: Ovo se odnosi na stroj-na-stroj, a odnosi se na komunikaciju koja se događa između dva odvojena stroja putem bežičnih ili ožičenih mreža.

Digitalizacija: Digitalizacija se odnosi na postupak prikupljanja i pretvaranja različitih vrsta informacija u digitalni format.

Pametna tvornica: Pametna tvornica je ona koja ulaže i koristi tehnologiju, rješenja i pristupe industrije 4.0.

Strojno učenje: Strojno učenje odnosi se na sposobnost koju računala moraju samostalno učiti i usavršavati umjetnom inteligencijom, a da im to nije izričito rečeno ili programirano.

Računarstvo u Oblaku: Računarstvo u Oblaku odnosi se na praksu korištenja međusobno povezanih udaljenih poslužitelja s internetskom bazom, za pohranu, upravljanje i obradu podataka.

Obrada podataka u stvarnom vremenu: Obrada podataka u stvarnom vremenu odnosi se na sposobnost računalnih sustava i strojeva da kontinuirano i automatski obrađuju podatke i pružaju uvide u stvarnom vremenu.

Ekosustav: Ekosustav, u proizvodnom smislu, odnosi se na potencijalnu povezanost cijelog vašeg poslovanja - inventara i planiranja, financija, odnosa s kupcima, upravljanja lancem opskrbe i izvršenja proizvodnje.

Cyber-fizički sustavi (CPS): Cyber-fizički sustavi, koji se ponekad nazivaju i cyber proizvodnja, odnose se na proizvodno okruženje u skladu s Industrijom 4.0 koja omogućuje prikupljanje podataka, analizu i transparentnost podataka u stvarnom vremenu u svim aspektima proizvodnje.

Pametna proizvodnja u proizvodnim procesima

Pametna proizvodnja

Jedan od najboljih načina za bolje shvaćanje koncepta pametne proizvodnje je razmisliti o tome kako se on može primijeniti na poslovanje ili na određeni posao. Evo tri slučaja korištenja koja vam mogu pomoći da shvatite značajnost Industrije 4.0 u proizvodnom procesu:

Upravljanje i optimizacija lanca opskrbe

Rješenja 4.0 pružaju tvrtkama bolji uvid, kontrolu i vidljivost podataka u cijelom lancu opskrbe. Iskorištavanjem mogućnosti upravljanja lancem opskrbe, tvrtke mogu isporučivati ​​proizvode i usluge na tržište brže, jeftinije i kvalitetnije kako bi stekle prednost u odnosu na manje učinkovite konkurente.
 

Prediktivno održavanje / analitika

Rješenja 4.0 nude proizvođačima mogućnost predviđanja kada će se potencijalni problemi pojaviti prije nego što se stvarno dogode. Bez IoT sustava koji su postavljeni u vašoj tvornici, preventivno održavanje odvija se na temelju rutine ili vremenskog okvira. Drugim riječima, to je manualni zadatak. S ugrađenim IoT sustavima, preventivno održavanje je puno automatiziranije i pojednostavljeno. Sustavi mogu predvidjeti kada nastaju problemi ili treba popraviti strojeve i mogu vas potaknuti da riješite potencijalne probleme prije nego što postanu veći problemi. Prediktivna analitika omogućuje tvrtkama da ne postavljaju samo reaktivna pitanja poput "što se dogodilo?" Ili "zašto se to dogodilo?", već i proaktivna pitanja poput "što će se dogoditi" i "kako možemo spriječiti da se to dogodi? " Ova vrsta analitike može omogućiti proizvođačima da preventivno održavanje pretvore u prediktivno održavanje.

 

Praćenje i optimizacija imovine

Rješenja 4.0 pomažu proizvođačima da postanu učinkovitiji s resursima u svakoj fazi opskrbnog lanca, omogućavajući im bolju organizaciju u pogledu upravljanja zalihama, kvalitetom i mogućnosti optimizacije logistike. S IoT-om u tvornici, zaposlenici mogu dobiti bolji uvid u svoje resurse i strojeve na više lokacija. Standardni zadaci upravljanja imovinom, poput prijenosa imovine, otuđenja, reklasifikacije i prilagodbe, mogu se odrađivati centralizirano i u stvarnom vremenu.

 

Prednosti usvajanja modela Industrije 4.0

Industrija 4.0 obuhvaća čitav životni ciklus proizvoda i lanca opskrbe - dizajn, prodaju, inventar, zakazivanje, kvalitetu, inženjering te pružanje usluga i stvaranja finalnog proizvoda za kupce. Svi unutar proizvodnog lanca dijele informirane, ažurne, relevantne informacije o proizvodnji i poslovnim procesima te mnogo bogatiju i pravovremenu analitiku.

 
Evo kratkog, neiscrpnog popisa nekih prednosti usvajanja modela 4.0 za vaše poslovanje:

  • Čini vas konkurentnijima. Dok napredne tvrtke poput Amazona nastavljaju optimizirati logistiku i upravljanje lancem opskrbe, morate ulagati u tehnologiju i rješenja koja vam pomažu poboljšati i optimizirati vlastiti rad kako bi ostali konkurentni na tržištu. Da biste ostali konkurentni, morate imati uspostavljene sustave i procese koji će vam omogućiti pružanje iste razine usluge (ili bolje) svojim kupcima i klijentima koju bi mogli dobiti od tvrtke poput Amazona.
  • Čini vas privlačnijim za mlađu radnu snagu. Tvrtke koje ulažu u moderne, inovativne tehnologije Industrije 4.0 bolje su pozicionirane za privlačenje i zadržavanje novih radnika.
  • Čini vaš tim jačim i povezanijim. Tvrtke koje ulažu u rješenja 4.0 mogu povećati učinkovitost, pojačati suradnju između odjela, omogućiti prediktivnu i preskriptivnu analitiku i omogućiti ljudima na svim razinama, da u potpunosti iskoriste podatke i inteligenciju u stvarnom vremenu kako bi donijeli bolje odluke dok upravljaju svojim svakodnevnim odgovornostima.
  • Omogućuje vam rješavanje potencijalnih problema prije nego što postanu ozbiljni problemi. Prediktivna analitika, podaci u stvarnom vremenu, strojevi povezani s internetom i automatizacija mogu vam pomoći da budete proaktivniji u rješavanju potencijalnih problema s održavanjem i upravljanjem lancem opskrbe.
  • Omogućuje vam smanjenje troškova, povećanje dobiti i rast produktivnosti. Tehnologija Industrije 4.0 pomaže  u upravljanju i optimizaciji svih aspekata vaših proizvodnih procesa i lanca opskrbe. Omogućuje pristup podacima u stvarnom vremenu i uvidima koji su vam potrebni za donošenje pametnijih i bržih odluka o poslovanju, što u konačnici može povećati učinkovitost i profitabilnost cijelog vašeg poslovanja.

 

Izazovi implementacije Industrije 4.0

 Nekoliko najčešćih pitanja o kojima većina vlasnika tvrtki razmišlja kada je riječ o uvođenju pametne proizvodnje:

 

Hoće li naši poslovni podaci i podaci o kupcima biti sigurni?

Kako se prijetnja od cyber-hakiranja i dalje javlja u današnjem vremenu, mnoga se poduzeća brinu da će ulaganje u tehnologiju zasnovanu na Oblaku i premještanje podataka sa vlastitih hardvera u Oblak, narušiti njihovo poslovanje i sigurnost podataka. Softveri zasnovanima na Oblaku čuvaju podatke na sigurnom primjenjujući stroge mjere kibernetičke sigurnosti za sve korisnike koji ulažu u tehnologiju Industrije 4.0.

 

Hoću li moći dobiti podršku svog tima?

Kratki odgovor na ovo pitanje je da. Iako uvođenje nove tehnologije i novog poslovnog modela nekima može biti teško prihvatiti i usvojiti, u konačnici možete dobiti podršku od svog tima jasnim postavljanjem očekivanja unaprijed, navodeći svrhu i koristi ulaganja u tehnologiju Industrije 4.0 te biti otvoreni i transparentni sa svojim timom tijekom cijelog postupka implementacije.

 

Imamo li resurse i osoblje za implementaciju i upravljanje ovom tehnologijom?

Kada ulažete u tehnologiju zasnovanu na Oblaku, ne morate se toliko oslanjati na svoj IT tim za upravljanje i održavanje sustava. Umjesto toga, imate koristi od redovitih ažuriranja i održavanja koje provodi davatelj usluga. Primjerice, kako bi se izbjegle stalne izazove implementacije i nadogradnje koje je ERP u povijesti predstavljao, neke tvrtke odabiru ERP ili softver zasnovan na Oblaku kao uslugu (SaaS). Kao i kod pohrane u Oblaku, dobavljač ERP-a u preuzima troškove koje IT snosi za izgradnju i održavanje infrastrukture. ERP sustav zasnovan na Oblaku pruža sve prednosti ERP-a bez potrebe za namjenskom IT infrastrukturom ili osobljem i oslobađa te resurse za upotrebu u drugim IT zadacima.

 

Hoću li znati iskoristiti podatke za donošenje informiranijih odluka?

Da! Softver koji odaberete vam može pružiti znanje, obuku i dokumentaciju koja su vam potrebna da biste razumjeli kako koristiti podatke za promjenu, poboljšanje i rast vašeg poslovanja. Da biste izgradili održivo, skalabilno poduzeće u današnjem poslovnom okruženju, trebate koristiti alate koji vam pomažu u usmjeravanju zadataka, povećanju produktivnosti i suradnje te iskorištavanju podataka u stvarnom vremenu.

 

Kako vam MachineDesk može olakšati prelazak na Industriju 4.0?

SaaS softver u Cloudu za upravljanje projektima u strojnoj obradi

MachineDesk, SaaS sustav u Cloudu, softver je za upravljanje cjelokupnim procesom proizvodnje namijenjen tvrtkama koje se bave strojnom obradom. Ovaj sustav vam omogućuje praćenje, upravljanje i kontrolu nad svim procesima i resursima tvrtke, s jednog mjesta u svakom trenutku. MachineDesk je sustav koji sadrži nekoliko modula koji omogućuju bolju komunikaciju i prijenos informacija, praćenje rezultata i procesa te potpunu digitalzaciju poslovanja.

Modul za upravljanje projektima (Project management) - uključuje liste projekata i zadataka po lokacijama, strojevima i ljudima. MachineDesk kao kompletno rješenje, pokriva sva područja provedbe projekta: od planiranja, nabave, izvođenja, praćenja do završetka. 

Modul upravljanje skladištem (Warehouse management) - sigurno procjenjivanje opskrbe, pravovremeno naručivanje resursa i ostvarivanje proizvodnje bez zastoja. Praćenje kretanja resursa kroz skladište i pregled stanja skladišta štedi vrijeme i novac te omogućuje neometan tok proizvodnje.

Modul upravljanje strojnim parkom (Machine park management) - jednostavno planiranje proizvodnje, maksimalna iskorištenost strojeva i veća produktivost. Uvid i raspoloživost strojeva po lokacijama olakšava planiranje proizvodnje, kontrolu učinkovitosti i značajno olakšava proizvodni proces.

Modul za upravljanje zaposlenicima (Employee management) - smanjuje papirologiju i omogućava detaljan uvid u profile zaposlenika te olakšava odabir prave osobe za određeni posao. Olakšava komunikaciju između radnika i nadređenih te radnika u suprotnim smjenama i omogućuje pregled svih detalja i certifikata zaposlenika na jednom mjestu.

Modul analitike i izvještaji ( Analytics and reporting) - sistematizirano prikupljanje podataka, upravljanje podacima, njihovo poznavanje i analiza, donose bolje razumijevanje poslovanja, optimizaciju troškova i kreiranje novih mogućnosti. Pomoću analitike, gantt dijagrama i sustava izvještaja ostvaruje se pregled relevantnih podataka u realnom vremenu, prati se tijek proizvodnje i poslovni rezultati, što omogućuje pravovremen protok informacija unutar tvrtke.

 

U korak sa digitalnom revolucijom i Industrijom 4.0

S pojavom novih, digitalnih tehnologija, sada je uzbudljivo vrijeme za proizvodnu industriju. Val novih tehnologija stvara mogućnost tvrtkama da poduzmu korake prema većoj fleksibilnosti, održivosti i produktivnosti. Industrija 4.0 također omogućuje nove načine za zajednički rad ljudi i strojeva, osnažujući tvrtke da postignu bolje uvide, smanje rizik od pogrešaka i donose bolje odluke. U konačnici, Industrija 4.0 trebala bi zaživjeti u proizvodnom ekosustavu. No, samo razumijevanjem i iskorištavanjem tehnologija koje pokreću Industriju 4.0, proizvođači će ostati na vrhu ove nove digitalne ere.

Klara Markotić
Content Creator at MachineDesk with a particular interest in marketing and social media.
marketing@machine-desk.com