Upravljanje projektima u proizvodnji

Upravljanje proizvodnjom, odnosni se na apliciranje principa upravljanja projektima na proizvodne proces u tvornicama.

Upravljanje proizvodnjom, koje se naziva i operativnim upravljanjem, temelji se na planiranju i kontroli industrijskih procesa, kako bi se osiguralo njihovo nesmetano kretanje na potrebnoj razini. Tehnike upravljanja proizvodnjom koriste se u uslužnoj i proizvodnoj industriji.

Riječ je o odgovornosti sličnoj razini i opsegu kao i druge specijalnosti poput marketinga ili upravljanja ljudskim resursima i financijama.

U proizvodnim operacijama upravljanje proizvodnjom uključuje odgovornost za dizajn proizvoda i procesa, planiranje i kontrolu koja uključuju kapacitet i kvalitetu te organizaciju i nadzor radne snage.

Prema riječima E.L. Brecha:

 "Upravljanje proizvodnjom postupak je učinkovitog planiranja i reguliranja poslovanja tog dijela poduzeća koje je odgovorno za stvarnu transformaciju materijala u gotove proizvode."

Pozadina i povezana područja

Moderna teorija i tehnike upravljanja projektima započele su s Frederickom Taylorom i "Taylorism" znanstvenim menadžmentom početkom 20. stoljeća, pojavom masovne proizvodnje.

Dalje je usavršen u 1950-ima tehnikama poput metode kritičnog puta (CPM) i tehnike ocjenjivanja te pregleda programa (PERT). Upotreba CPM-a i PERT-a postala je sve češća kako je računalna revolucija odmicala.
Kako je područje upravljanja projektima nastavilo rasti, stvorena je uloga voditelja projekta i pojavile su se organizacije za ovjeravanje poput Instituta za upravljanje projektima (PMI).

Upravljanje operacijama područje je znanosti koje je proizašlo iz suvremene proizvodne industrije i usredotočeno je na modeliranje i kontrolu stvarnih proizvodnih procesa . Praksa se temelji na definiranju i kontroli proizvodnih sustava, koji se obično sastoje od niza ulaznih podataka, transformacijskih aktivnosti, zaliha i rezultata.

Upravljanje proizvodnjom primjenjuje teoriju i rezultate različitih disciplina poznatih kao upravljanje operacijama, istraživanje operacija, teorija čekanja i industrijski inženjering, za upravljanje i izvršenje projekata.

“Šest M-ova”

Upravljanje proizvodnjom uključuje planiranje, organizaciju, usmjeravanje i izvršavanje proizvodnih aktivnosti. Krajnji cilj svakog rješenja za upravljanje proizvodnjom je pretvoriti sirovine u gotove proizvod.

Neki ljudi upravljanje proizvodnjom nazivaju spajanjem 6 'M-ova':

  • Men (Ljudi)
  • Money (Novac)
  • Machines (Strojevi)
  • Materials (Materijali)
  • Methods (Metode)
  • Markets (Tržišta)

"Men" se odnose na ljudski element u operacijskim sustavima. Budući da velika većina proizvodnog osoblja radi u fizičkoj proizvodnji robe, "upravljanje ljudima" jedna je od najvažnijih odgovornosti voditelja proizvodnje.

Voditelj proizvodnje također mora odabrati strojeve i metode poduzeća, prvo odabravši opremu i tehnologiju koja će se koristiti u proizvodnji proizvoda ili usluge, a zatim planirati i kontrolirati metode i postupke za njihovu upotrebu. Fleksibilnost proizvodnog procesa i sposobnost radnika da se prilagode opremi i rasporedu važna su pitanja u ovoj fazi upravljanja proizvodnjom.

Odgovornost voditelja proizvodnje za materijale uključuje upravljanje protočnim procesima - i fizičkim (sirovine) i informacijama (papirologija). Glatkost kretanja resursa i protoka podataka uglavnom je određena temeljnim izborima donesenim u dizajnu proizvoda i u procesu koji će se koristiti.

Brigom o novcu, odnosno troškovima, objašnjava se važnosti financiranja i korištenja imovine za većinu proizvodnih organizacija. Menadžer koji dopušta stvaranje prekomjernih zaliha ili koji postiže razinu proizvodnje i stalan rad žrtvujući dobru korisničku uslugu i pravodobnu isporuku, riskira da će prekomjerna ulaganja ili visoki tekući troškovi izbrisati bilo kakvu privremenu konkurentsku prednost koja je možda stečena.

4 ključnih faza upravljanja proizvodnjom

Cilj svih proizvodnih tvrtki je maksimiziranje dobiti. To se događa korištenjem dobro osmišljenog proizvodnog procesa koji kontinuirano teži poboljšanjima i postiže učinkovitost. Ovaj postupak zahtijeva solidno upravljanje proizvodnjom da bi se ostvarili ti dobici i primijenili na sva područja.

Kao sastavni dio cjelokupnog poslovnog upravljanja, upravljanje proizvodnjom je proces pretvaranja sirovina ili komponenata u gotove proizvode. Upravljanje fizičkim materijalima, poštivanje projektnih specifikacija, korištenje opreme, performansama i radnom snagom za provedbu proizvodne strategije tvrtke.

Upravljanje proizvodnjom zahtijeva koordinaciju i nadzor ljudi, materijala i opreme.

To zahtijeva da menadžeri kontinuirano donose odluke u četiri ključna područja:

Planiranje proizvodnje

Planiranje proizvodnje je faza u kojoj se izrađuje glavni raspored. Zahtijeva od menadžera da odluče gdje će proizvodnja započeti. Na primjer - koji strojevi ili koji objekt.

Također je potrebno odlučiti kada će proizvodnja započeti. Različiti proizvodi rade se različitim brzinama i zahtijevaju brojne inpute da bi se process dovršio, pa se odluka o vremenu temelji na ukupnom asortimanu proizvoda.

Kontrola proizvodnje

Kontrola proizvodnje je primjena projektnih specifikacija na razini proizvodnje hale. Ovdje, slično kao prometni službenik na prometnom raskrižju, menadžeri usmjeravaju osoblje i opremu da provode korake kako bi dovršili svoj dio gotovog proizvoda.

To također uključuje aktivno upravljanje prema standardima kvalitete, kao i pomno praćenje brzine proizvodnje prema utvrđenim, unaprijed izmjerenim vremenima rada.

Unapređenje procesa

Svi rukovoditelji proizvodnje odgovorni su za praćenje i konstantno pokretanje poboljšanja. Mnoge tvrtke mogu se služiti metodologijama poput Lean ili Six Sigma kako bi formalizirale napore, ali čak i bez takvih metodologija niti jedan postupak nije statičan, a upravljanje proizvodnjom zahtijeva oslanjanje na usavršavanje i odobravanje aktivnosti opreme i rada na razini proizvodne hale.

Održavanje opreme

Baš kao što rukovoditelji proizvodnje moraju nadgledati i podučavati osoblje za učinkovito izvršavanje zadataka, tako i opremom treba upravljati kako bi se održala u optimalnom stanju.

Troškovi održavanja obično se ubacuju u gotove proizvode s cijenom troškova, posebno za proizvođače koji koriste troškovni sustav za određivanje troškova i određivanje cijena. Zbog toga je ukupna učinkovitost opreme (OEE) od vitalnog značaja.

Koje promjene donosi uvođenje upravljanja proizvodnjom?

Primjena teorije upravljanja na sam proizvodni proces, donosi neke od ključnih promjena u takvoj organizaciji.

Toyota je jedna od tvrtki na čijem primjeru vam možemo prikazati neke od ključnih promjena i značajki uvođenja upravljanja proizvodnjom:

Kraća vremena postavljanja

Po svojoj prirodi svi procesi postavljanja rezultiraju otpadom; vežu rad i opremu bez dodavanja vrijednosti. Obuka, poboljšana učinkovitost i davanje odgovornosti radnicima za vlastite zadatke, omogućili su Toyoti da smanji vrijeme postavljanja.

Osnaživanje zaposlenika

Pokazalo se da podjela radne snage na male timove i davanje odgovornosti za održavanje i razne druge zadatke poboljšavaju učinkovitost.

Timovi su dodijeljeni vođama, a radnici u tim timovima obučeni su o pitanjima održavanja - što im omogućava da se odmah nose s kašnjenjem u proizvodnom procesu.

Održavanje opreme

Radnici na liniji su u najboljem položaju za rješavanje mehaničkih kvarova i naknadnih popravaka. Oni mogu brzo i često reagirati na probleme bez nadzora, što omogućuje da se proizvodni proces pokrene mnogo brže nakon gašenja.

Pull Proizvodnja

U pokušaju da umanji troškove držanja zaliha i vremena isporuke, Toyota je pokrenula sustav prema kojem se količina materijala, radne snage i energije potrošene u svakoj fazi procesa isključivo oslanjala na potražnju za proizvodima iz sljedeće faze proizvodnje.

Često se nazivalo Just in Time (JIT), a ovo je načelo imalo za cilj proizvodnju robe isključivo prema potražnji za njima u bilo kojem trenutku, čime su eliminirani nepotrebni troškovi.

Uključenost dobavljača

Toyota je pokazala da je tretiranje dobavljača komponenata i sirovina kao sastavnih dijelova vlastitog proizvodnog procesa dovelo do niza prednosti.

Dobavljači su prošli obuku o Toyotinim procesima, strojevima, sustavima zaliha i postupcima postavljanja. Kao rezultat toga, njihovi dobavljači mogli su pozitivno i brzo reagirati kada bi se pojavili problemi.

Zašto je upravljanje proizvodnjom važno?

Bez učinkovitog upravljanja proizvodnim procesima na razini proizvodne hale, pogreške i neučinkovitost bile bi češće u tvornici. Postoje i drugi razlozi zbog kojih je upravljanje proizvodnjom važno za poslovanje:

Smanjuje proizvodne troškove - maksimiziranjem rezultata uz minimaliziranje unosa, upravljanje proizvodnjom smanjuje troškove potrebne za proizvodnju gotovih proizvoda. To se može koristiti za poboljšanje profitne marže ili se može prenijeti na kupca kako bi se osigurala konkurentska prednost.

Poboljšava konkurentnost - Znanje da su pravi proizvodi dostupni na vrijeme i da će se isporučiti prema rasporedu znači da je tvrtka uvijek konkurentna na bilo kojem tržištu.

Ispunjava poslovne ciljeve - upravljanje proizvodnjom pomaže tvrtkama da učinkovito proizvode gotove proizvode. Budući da su ti gotovi proizvodi uvijek izrađeni s visokom kvalitetom i isporučuju se po potrebi, tvrtke mogu iskoristiti te stvari za rast poslovanja, osigurati kapital za poboljšanje i povećati zadovoljstvo kupaca.

Poboljšava imidž robne marke - Mnoge proizvodne tvrtke danas djeluju u potpunosti u proizvodnji D2C – Direct to customer ili u prijevodu, izravno do kupca. Kao rezultat toga, markiranje i imidž robne marke postali su važni. Dobro upravljanje proizvodnjom znači da se kupci oslanjaju na proizvode i mogu imati povjerenja u njihovu kvalitetu i dostupnost, poboljšavajući tako imidž marke. Sve u svemu, dobar imidž robne marke važan je bez obzira jesu li vaši proizvodi Engineer-to-Order (ETO), Make-to-Order (MTO) ili Make-to-Stock (MTS).

Optimizira upotrebu resursa - upravljanje proizvodnjom znači da se rad, oprema i resursi optimiziraju u proizvodnom naporu. To može smanjiti razinu otpada i stvoriti pozitivno i dobro uravnoteženo okruženje za zaposlenike. Uz naglasak na današnjoj ravnoteži između posla i života i zelenim inicijativama za smanjenje emisije ugljika, učinkovito upravljanje proizvodnjom koje optimizira korištenje resursa može pomoći u postizanju oba navedena trenda.

Prednosti upravljanja proizvodnim projektima

Učinkovito upravljanje proizvodnjom presudno je u današnjim proizvodnim okruženjima. Bez toga proizvodni procesi ne mogu ispuniti ciljeve tvrtke. No, uz dobro upravljanje proizvodnjom, tvrtke mogu ostvariti nekoliko prednosti bez obzira na njihovu veličinu.

Te pogodnosti uključuju:

  • Bolja kvaliteta - proizvodi izrađeni na dobro održavanoj opremi, uz pomoć obučenih radnika, rezultirat će gotovim proizvodima više kvalitete. To zahtijeva ravnotežu između svih ovih varijabli i ostalih kako bi se menadžerima, nadzornicima, tehničarima i operaterima pomoglo da primijete nedostatke prije nego što se dogode. Sustavni program stvorit će standardne operativne postupke (SOP), standardnu radnu dokumentaciju i ugrađene revizijske postupke za to.
  • Niže razine otpada - otpad je opasan u bilo kojem procesu. No, učinkovito upravljanje proizvodnjom omogućava razvoj i primjenu postupaka koji smanjuju otpad na najnižu moguću razinu. Bez toga će odbacivanje, otpad i pretjerana obrada povećati troškove proizvodnje i smanjiti profitabilnost. Ali otpad nije samo fizičko odbacivanje. Otpad također može uključivati suvišno ili nepotrebno kretanje operatera. Upravljanje proizvodnjom oslanja se na principale koji također smanjuju ove vrste otpada.
  • Niži operativni troškovi - Bez obzira na metodu izračuna troškova, snižavanje troškova uvijek je visoko na spisku prioriteta menadžera i vlasnika tvrtke. Učinkovite tehnike i sustavi upravljanja proizvodnjom smanjuju troškove pružajući mehanizme i metodologije za identificiranje, analizu i promjenu procesa kako bi se učinila što isplativija proizvodna metoda. Primjenom ovih tehnika na sve varijable, kumulativno se smanjuju troškovi.
  • Bolje donošenje odluka - zdrav sustav upravljanja proizvodnjom uključuje upotrebu podataka koji pomažu menadžerima u procjeni napretka tvornice. To uključuje stvari kao što su izlaz operatora, performanse i učinkovitost opreme, metode praćenja kvalitete i druge. Pomoću ovih alata menadžeri mogu prepoznati razlike koje bi mogle utjecati na kvalitetu, vrijeme proizvodnje i nedostatke te ih proaktivno riješiti.

Softveri za upravljanje proizvodnjom

Iako koncept sistematiziranog upravljanja proizvodnjom nije nov, dolaskom digitalnog doba tvrtke imaju na raspolaganju alate koji prije nisu bili mogući.

Softver za upravljanje proizvodnjom može gore opisani sustav podići na sljedeću razinu, daljnjim usmjeravanjem u poboljšanje svih područja identificiranjem dubljih razina podataka koji se mogu pretvoriti u poboljšanja. Također automatizira mnoge funkcije smanjujući vrijeme i ljudske pogreške.

Evo nekoliko blagodati koje softver za upravljanje proizvodnjom može pružiti:

Rad u oblaku 

Većina dostupnih softverskih rješenja danas se temelji na oblaku. To znači da proizvođači koji koriste ove platforme ne trebaju imati jaku infrastrukturu ili prisutnost IT-a da bi se postavili.

To je posebno važno za mala i srednja poduzeća koja možda nemaju interna znanja o IT-u i možda neće moći priuštiti tradicionalni sustav na razini poduzeća. To također znači da tvrtke uvijek imaju pristup najnovijoj verziji softvera - uklanjajući potrebu za skupim i dugotrajnim povremenim nadogradnjama. MachineDesk SaaS sustav u Cloudu, omogućuje pristup svim podacima u realnom vremenu, neovisno o lokaciji, jedino što vam treba je pristup internetu.

Jednostavno korištenje 

Softver je i jednostavniji za upotrebu pomoću intuitivnih nadzornih ploča, padajućih padajućih značajki i značajki povlačenja i ispuštanja radi pojednostavljivanja zadataka. To može biti u obliku rasporeda povlačenja i ispuštanja ili možda u automatizaciji postupka kupnje.

U slučajevima poput ovih, logika zasnovana na pravilima može automatizirati ove i druge zadatke kako bi eliminirala potrebu za ručnim nadzorom.

A budući da su podaci koji se analiziraju u stvarnom vremenu, to znači da su ta funkcionalna područja optimizirana. Napokon, intuitivne i user-friendly platforme smanjuju vrijeme treninga i troškove povezane sa strmim krivuljama učenja.

Analitika 

Današnji softveri za upravljanje proizvodnjom koristi duboku analitiku za automatizaciju i stvaranje preciznijih prikaza tijeka rada i cjelokupne proizvodne operacije. To uključuje izvještavanje o radnjama, radnu snagu i iskorištavanje radne snage, utovar opreme i još mnogo toga.

Njime se usklađuje prijedlog materijala, s usmjeravanjem proizvodnje i koristi se podacima o izvedbi proizvodnje u stvarnom vremenu kako bi se održalo poštivanje standarda i omogućilo menadžerima da donose odluke u stvarnom vremenu s točnim podacima.

Uz pomoć MachineDesk sustava za upravljanje proizvodnjom, svi podaci o fazi proizvodnje, stanju strojeva, planovima i slično, dostupni su na jednom mjestu te pružaju ključne uvode za donošenje pravovremenih i točnih odluka.

Interoperabilnost

Jedna od tradicionalnih prepreka boljem upravljanju proizvodnjom bilo je postojanje izoliranih podataka. Budući da je svaki pojedini odjel i područje podrške održavalo vlastiti sustav i softver za upravljanje podacima, informacije nisu bile u stvarnom vremenu i morale su se uskladiti prije nego što se na njih moglo djelovati na višim razinama.

Danas se softver za upravljanje proizvodnjom može integrirati putem API-ja s drugim programima trećih strana. To mu omogućuje da postane dio end-to-end ekosustava za upravljanje poslovnim praksama.

Njegov protok u stvarnom vremenu i integracija podataka iz proizvodnje mogu se povezati sa sustavima financiranja, sustavima naplate, upravljanjem kvalitetom i ostalima kako bi se pružila besprijekorna integracija i cjelovitija vizualizacija proizvodnje i njezin ukupni utjecaj na poslovanje.

Prilagodljivost

Okretnost i fleksibilnost važni su na današnjim hiperkonkurentnim tržištima. A softver za upravljanje proizvodnjom prilagodljiv je kako bi omogućio tvrtkama da iskoriste fleksibilnost i koriste samo onu funkcionalnost koja im je potrebna.

To omogućuje proizvođačima da koriste samo potrebne funkcije, smanjujući nered u korisničkom iskustvu i poboljšavajući učinkovitost. Može se koristiti posebno za proizvodnju, ali fleksibilan je i okretan za uključivanje modula za CRM, kontrolu zaliha, upravljanje lancem opskrbe i nabavu.

To je vrlo vrijedno za mala i srednja poduzeća čije osoblje često obavlja zadatke u nekoliko odjela ili funkcionalnih područja i kojima je potreban sveobuhvatan sustav upravljanja proizvodnjom vezan za veći skup funkcija. MachineDesk sustav u svojim modulima uključuje sve odjele proizvodne tvrtke – od skladišta i upravljanja zalihama, proizvodnje i strojeva, do upravljanja zaposlenicima i klijentima.

Zaključak

Za proizvodnju je upravljanje projektima sistematizirano korištenje tehnika i metoda koje omogućavaju menadžerima da kontroliraju proizvodnju i isporučuju proizvode uz najniže troškove i visoku kvalitetu te provode poslovne ciljeve. Može se implementirati u bilo kojoj tvornici, neovisno o veličini tvrtke i poboljšati upotrebom softvera za upravljanje proizvodnjom.

Nebrojeno je koristi od primjene osnovnih principa upravljanja proizvodnjom; uključuju dobru reputaciju na određenom tržištu i sposobnost razvoja novih proizvoda i brzog dovođenja na tržište.

Smanjenje troškova u svakoj fazi proizvodnog procesa pruža glavnu korist smanjenja ukupnih troškova tvrtke. Proizvođači ne želi stvarati troškove kad nema narudžbi, a učinkovito rješenje za upravljanje proizvodnjom, ni trebalo to učiniti dostižnim ciljem.

Budući da tvrtke koje usvajaju principe upravljanja proizvodnjom mogu čvrsto upravljati svojim troškovima, imaju konkurentnu prednost na tržištu, a to im može omogućiti brži rast nego što bi to inače bio slučaj.

Klara Markotić
Content Creator at MachineDesk with a particular interest in marketing and social media.
marketing@machine-desk.com